Miquel Fígols Puig (1883 – ?)

Va néixer a Cardona l’any 1883. Es va casar amb Queralt Argemí Guiu de Manresa. Fills :

  • Josep Fígols Argemí (1918-?)
  • Eudald Fígols Argemí (1921-?)
  • Anna Fígols Argemí (1928 – ?)

Font : Familysearch

Anuncis

Carme Fíguls Planas (1867 – ?)

Va néixer a Cardona. Germans :

Es va casar amb Josep Riu Ubach (1863-a.1920), cafeter de Cardona.

Fills :

  • Josep Riu Ubach, cerraller de professió

Font : Familysearch

Àngela Fíguls Planas

Va néixer a Cardona. Els seus germans eren :

Es va casar amb (?) Cots de Cardona. Fills :

  • Ramon Cots Fíguls (1863 – )
  • Alejandro Cots Fíguls (c.1872 – ?), casat amb Àngela Galceran Corrons de Rubí
  • Carme (Francesca) Cots Fíguls (c.1884 – ?), casada amb Manuel Torra Pons
  • Concepció Cots Fíguls (c.1877 – ?) casada amb (?) Fernández

Saint-Pierre de Figolis (Provence, França)

1038, 20 de juliol. Donatio ecclesiae sancti Petri de Figolis, in territorio Calidianensi sitae, domno Amalrico abbati a domno Gaucelmo, episcopo Forojuliensi, facta. Gaucelmus, évêque de Fréjus, qui a donné 5 églises au lieu dit Callian, cède l’église saint Pierre, dite à Figolas, à l’abbé Amalrico et aux moines de Lérins, dont ils auront désormais la charge.

De Figolas. In Dei nomine, ego Gaucelmus, Forojuliensis episcopus, sub ipso tenore /fol. 19v°/ quo Lyrinensi monasterio, quod in honore beate Marie beatique Caprasii ac sancti Honorati constructum est, donavi quinque ecclesias, in loco qui Calidianus dicitur, domno Amalrico abbati et omnibus in perpetuum monachis ibidem Deo servientibus, dono et concedo jure perpetuo ad tenendum, ad fruendum, ad commutandum, ecclesiam sancti Petri que vocatur ad Figolas, cum suo sponsalicio et que ad eam pertinent, et ea que in futuro per fideles et bonos homines Deus supradicte ecclesie dederit. Sane si quis hujus cartule donationem aliqua fraude aut ingenio irrumpere voluerit, nisi ad congruam emendationem et satisfactionem cito recurrerit, particeps sit cum Datan et Abiron quos terra obsorbuit vivos, et cum his qui Christum Jhesum crucifixerunt. Hec donationis carta facta est XIII kalendas augusti, indictione VII, anno incarnationis dominice M° XXXVIII. † Ugo firmavit ; Emengarda, [grattage] uxor ejus, firmavit ; Isnardus, filius ejus, firmavit ; Landricus firmavit ; Isnardus, filius Landrici, firmavit ; Cotaronus et fratres ejus firmaverunt ; canonici firmaverunt : Teudibertus canonicus firmavit, et alter Teudibertus firmavit ; Petrus firmavit, Odo firmavit ; Castellanus firmavit, Dominicus Curto presbiter firmavit. (1)

.

(1) MORIS (Henri), BLANC (Edmond), Cartulaire de l’abbaye de Lérins, Paris, tome I, 1883 (Original du cartulaire de l’abbaye de Lérins; notes issues de l’édition) http://www.cn-telma.fr/chartae-galliae/charte224207/

Yann Codou – Le paysage religieux et l’habitat rural en Provence de l’Antiquité tardive au XIIe siècle. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/amime_0758-7708_2003_num_21_1_1399

Figulos, Conflent (França)

974, 7 de maig. Aspir prevere, ven a Ranló vescomtessa (de Conflent), una vinya que té per compra en el suburbi d’Elna, a la vall del Conflent, dins els confins de la vil.la Estoer, en el lloc dit “Figulos“, per l’equivalent de 3 sous. (1)

982, 30 de març. Aspir prevere ven al vescomte Bernat (de Conflent) i a la seva muller Guilla dues vinyes que té en el suburbi d’Elna, a la vall del Conflent, dins els confins d’Espirà, en el lloc dit “Figulos“, pel preu de quatre sous. (1)

.

(1) Els comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet: Diplomatari (docs … ). Vol VI. Institut d’Estudis Catalans. Editat per Pierre Ponsich, Barcelona. 2006. p. 483, p. 586

Joan Fígols, rector i notari

En un contracte del segle XVI de l’arxiu de protocols notarials del Vendrell hi llegim : “en poder de mossèn Gili notari en nom de mi Joan Fígols rector“.

Una consueta parroquial de Vilabella (s.XVI) (…) Dia de Sant Vincent. Diu-se missa cantada perquè tenen reliquia; trau-se lo reliquiari fins a oferir per rahó de la relíquia. És festa manada perquè l’an votada en temps de mi, Joan Fígols, rector; consta del vot en lo meu manual, libre tercer. (2)

Del notari Joan Fígols, hi consta la boda de la seva filla Francesca, el 12 de gener del 1580 (3)

El 1583 Joan Figols era rector de Vilabella (Alt Camp) (4)

174. (abans de 1675). Epígraf: “in collegiatura de Fígols y Joan Cabessa de Valls. Originale Processus. Concepte : Col.legiatura fundada pel Rd. Joan Fígols en el Seminari en favor de Joan Cabessa, estudiant de Valls. Llibre: 22 x 32 cms.  120 folis sense numerar. (5)

El rector Joan Fígols va donar nom a un carrer d’en Fígols de Tarragona.

(1) Anna Sabanés – Inventari de l’Arxiu de Protocols notarials del Vendrell

(2) Joan Serra Vilaró, Amadeus J.Soberanas Lleó – Estudis dedicats a la memòria de mossèn Joan Serra i Vilaró. 1973 . http://books.google.es/books?ei=5qCFVJ5OiYBRqtKC2A8&hl=ca&id=toUJAQAAIAAJ&dq=joan+figols+rector&focus=searchwithinvolume&q=figols

(3) Estudis altafullencs – volum 3-7, p. 44. Centre d’Estudis. 1979

(4) http://www20.gencat.cat/docs/msi-cultura/XAC/01_Continguts_Arxius_Comarcals/AC%20Alt%20Camp/06_Publicacions_ACAC/publicacions%20periodiques/historia%20et%20documenta%20vol.4.pdf

(5) Salvador Ramon i Vinyes. Processos de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Generalitat de Catalunya. 1990 http://books.google.es/books?ei=5qCFVJ5OiYBRqtKC2A8&hl=ca&id=NDlmAAAAMAAJ&dq=joan+figols+rector&focus=searchwithinvolume&q=joan+figols

Castell de Fígols (Gargallà, Montmajor, Berguedà)

Tenim referència d’un castell prop del mas Fígols de Gargallà. Segurament era una petita torre de guàrdia annexa a l’església de Sant Serni de Fígols.El 1358 el castell era propietat de Guillem Llobet (Guillemus Lupetti) “pro quinque focis degentibus in castro de Figols: II lbr. X sol. (1)

Guillem Llobet (Guillelmo Lupetti) i el seu fill, Pere Llobet habitaven a Cardona, i el 1384 van comprar terres al Pla de Ballestar d’aquesta vila (2).

Avui ja no queda cap rastre físic del castell de Fígols de Gargallà.

.

(1) Font : J.M.Pons Guri – Un fogatgament desconegut de l’any 1358.

(2) Jordi Bolós – Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix, p. 512